You are here

Годишен концерт на НЧ"Георги С.Раковски-1925"

Площадчето пред читалището; Годишен концерт с участието на всички читалищни школи и художествени състави.

Дата: 
Wednesday, 15 юни, 2016 - 18:00