You are here

Георг Фридрих Хендел

330 години от рождението на Георг Фридрих Хендел,музикално-образователна програма с учениците от Музикалната школа при читалището.Лектор Дора Драганова.

Дата: 
Thursday, 12 февруари, 2015 - 08:30