You are here

Въведение Богородично - Ден на християнското семейство и християнската младеж

Библиотека; Дискусия с ученици от читалищната музикална школа и школата по английски език.

Дата: 
Wednesday, 21 ноември, 2018 - 17:00