You are here

Временно работно време от 12.04.2021 г.

Библиотека: от понеделник до четвъртък   9.00 - 12.00 и 13.00 - 18.30 ч.

Администрация: от понеделник до четвъртък   9.00 - 12.00 и 13.00 - 17.30 ч.

Учебна дейност: от понеделник до четвъртък и събота (по график)