You are here

Вокален фестивал на читалищните хорове и вокални групи

ОКИ"Красно село"; Вокален фестивал на читалищните хорове и вокални групи. НЧ"Г.С.Раковски-1925" се представя от вокална група "Незабрава", художествен ръководител Банко Банков.

Дата: 
Friday, 15 април, 2016 (All day)