You are here

"Вишнев цвят"

Изложбена зала; Представяне на новата стихосбирка "Вишнев цвят" на Ценцерушка Андреева.

Дата: 
Monday, 20 юни, 2016 - 17:30