You are here

Вино и любов

ОКИ "Искър"; Концерт с участието на Ценцерушка Андреева, авторска поезия и Даниел Деянов, поп певец.

Дата: 
Saturday, 9 февруари, 2019 - 17:00