You are here

Районен концерт, посветен на Деня на детето

Парк "Света Троица"; Районен концерт - участва читалищната школа по спортни танци "Ел Ниня"  с худ. ръководител Елена Нинова.

Дата: 
Saturday, 1 юни, 2019 - 11:00