You are here

Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Фоайе; Витрина с фотоси, отразяващи живота на дружеството на БЧК при НЧ "Георги С. Раковски - 1925".

Дата: 
Wednesday, 8 май, 2019 (All day)