You are here

Концертна програма

гр.Банкя, ЦВПМ; Концерт на школата по спортни танци "Ел Ниня" с преподавател Елена Вакареева.

Дата: 
Friday, 21 юни, 2019 - 19:00