You are here

Ден на Ботев и на героите, загинали за национално освобождение на България

бул. "Хр. Ботев"; Поднасяне на цветя пред паметника на поета - революционер от читалищната актьорска школа "Юлий".

Дата: 
Sunday, 2 юни, 2019 - 11:00