Народни танци

Българската фолклорна традиция, неповторимата ритмика, красотата на националния костюм, уникалната песенна съкровищница, сътворена и предавана във вековете се съхраняват и предават на поколенията чрез уникалния български народен танц – различен за различните региони на страната, характеризиращ българина от севера, юга, македонско, Тракия, Добруджа.

Школата по народни танци се ръководи от Дария Михалкова, дипломиран и успешно доказал се хореограф.

Репетиции: понеделник и четвъртък от 18:30 часа