Класически балет

Балетно студио „ЕВА“

„Танцът е езика на душата, жестът – неговите думи, щастлива е онзи, който умее да говори чрез тях“. Това е житейското кредо на Ева Желева, ръководителка на школата по класически балет ”Ева”.
Снимка: Kazuo ota on Unsplash

Създадено през 1999 г. от неговия ръководител Евелина Желева. Първоначално студиото отваря врати за малки и големи привърженици на танца в читалище „Аура“, а по-късно през 2001 г. в читалище „Г.С. Раковски“.

През всичките 24 години в школата са се обучавали около 800 деца, някои от които продължават и до днес . Възпитаниците на студиото са танцьори от 4 до 26 години, но ограничения не се поставят за желаещите извън тази възраст. В зависимост от броя им се сформират групи за начинаещи и напреднали. Разнообразни са танцовите жанрове които се изучават в балетната школа. От основата на класическите и исторически танци към по развлекателните. От атрактивните характерни танци към по-съвременните и модерни. Тези разнообрaзни стилове са в репертоара на балетното студио, който включва над 60 танца (Класически, Характерни и Модерни).

Основната цел на обучението е усвояването на класическата техника и движения на палци, артистичността при характерните танци и ритмичността при модерните. В зависимост от възрастта и желанията на танцуващите, в основата на обучението залягат съответно движения от класическия, характерния или модерния екзерсиз.

Не на последно място е заложено приучаването на любов към танца и изкуството.

Постиженията на децата и придобитите умения в студиото се демонстрират в края на всяка учебна година, като се правят открити уроци или концертни продукции за всяка група и официално се връчват свидетелства, според показаните резултати. Изявите на танцьорите от балетно студио „Ева“ са по повод различни празници и тържества през учебната година. Взимат участия и в различни конкурси и фестивали у нас и в чужбина. Студиото има и много покани в спектакли и телевизионни предавания.

За справки и записване:

НЧ „Г. С. Раковски“ – 1925,
гр. София, район „Илинден“, ул. „Варна“ 3,
тел: 02/929 3855
Евелина Желева, тел: 0898 301 982
balet_eva@abv.bg
www.baleteva.com