Пиано

Заниманията се провеждат в оборудван за целта кабинет.
Снимка: Tim Cooper on Unsplash

Упражненията се провеждат в уютна обстановка и с възможност за репетиции извън учебния час за онези, които нямат собствено пиано.

Преподавател : проф. Богдана Попова, дипломирана в БДК, преподавател в Музикална академия „Любомир Пипков“.

Занятията се провеждат във вторник и четвъртък от 10:00 до 19:00 часа.