Вокални групи

Вокалните групи за народни и стари градски песни включват жени и мъже от втора и трета възраст.
Снимка: Karsten Winegeart on Unsplash

Народни и стари градски песни

„НЕЗАБРАВА“

Ръководител: Евгени Колев
Корепетитор акордеон: Евгени Колев

Песенният репертоар на групата е жанрово богат и многообразен. Вокалната група за народни песни изпълнява песни от всички региони на страната. Носители са на високи отличия от ежегодните фестивали на вокалното пеене. Участват в благотворителни концерти, празници, в изяви от читалищен, районен, градски, национален характер.

Репетиции: понеделник от 15:00 до 17:00 часа.