Английски език

При нас е мястото, където за Вашите деца можете да намерите най-подходящото обучение по английски език.
Снимка: Brett Jordan on Unsplash

Предлагаме Ви курсове за деца и възрастни; индивидуално обучение, разговорна група (за деца в предучилищна възраст). Чуждите езици са прозорец към света, ключ към нови знания, светове на комуникации, без препятствия. Нашето задължение – да научим Вашите деца и Вас да знаете да комуникирате, да сте сигурни, да сте конкурентно способни.

2021/2022  година: