Продължават записванията за английски език

Продължава записването на желаещи да изучават АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (деца над 4 г. и ученици).

Преподавател г-жа Снежина Стефанова.

За справки: 0879 061 882; 02 929 17 87; 02 822 07 34.