Пореден спечелен проект от библиотеката

Министерство на културата предостави финансова подкрепа в размер на 3923 лв. за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Проектът е реализиран – закупени са 226 тома литература за деца и възрастни (художествена и научно-популярна), Книгите са обработени и са на разположение на читателите.