Учредяване

На строежа на читалището
В строителството на читалището са участвали много съкварталци с доброволен труд и волни дарения на материали, парични средства, книги и др.
Картичка гръб

По инициатива на няколко будни, родолюбиви и интелигентни млади мъже от квартал “Захарна фабрика” на 10.Х.1925 година се учредява народно читалище “Георги Стойков Раковски”.

В протокол №1 от 10 октомври 1925 година под имената на учредителите Васил Мерджанов, Петър Христов, Величко Костов, Иван Симов, Костадин Димов, Борис Тодоров, Борис Мечанов, Антон Тошков и Димитър Вучков е записано:

… като взехме предвид нуждата от един културен институт, който да бъде източник на просвета и творчество, събранието РЕШИ:

1. Да се основе едно квартално читалище.

2. Проектираното ново читалище да носи името Георги Стойков Раковски.