Структура

Общото събрание на членовете на читалището избира Настоятелство и Проверителна комисия.

Настоятелство

Велислава Арнаудова – председател
Ценцерушка Андрева – секретар
Александър Обретенов
Димитър Стойчев
Златка Добрева
Катя Тофик
Мариета Василева

Проверителна комисия

Дария Михалкова – председател
Симона Михайлова
Евелина Желева