История

Първоначалната си дейност НЧ “Г. С. Раковски” започва в малка, схлупена къщурка на ул. ”Бургас” с клуб за есперанто, шахматна секция, спортно дружество и библиотека. Много скоро броят на привържениците на читалището се увеличава и група по-инициативни негови членове на голямо събрание предлага да учреди фонд “за строеж на читалището” и избира инициативен комитет за набиране на средства за построяване на читалищна сграда. Комисия от читалищни симпатизанти обикаля домовете в квартала, събира помощи според възможностите на всеки дарител, уреждат се вечеринки, утра, забави, като се наемат чужди салони и приходите от билети се внасят за строителството на нова сграда.

Основен дял в набирането на средства обаче си остава дарителският. Градският общински съвет (тогава) отрежда място за строеж на читалище между ул. ”Ямбол” и ул. “Пловдив”, точно на мястото на днешната Детска градина № 8.

Набирането на средства за читалищна сграда става с пословична упоритост. Най-добрата и навременна помощ – морална и материална, идва от живеещите в квартала, които с желание и готовност посещават организираните изяви за набиране на средства. Откупуват билети от томболи, вечеринки, забави, утра. Строителството на сградата на читалището се извършва от няколко майстори специалисти, които ръководят работата, а останалите работници по строителство са младежи и възрастни, безвъзмездно работещи.

Дълъг е списъкът на дарителите на средства и материали. Сред тях е Стоян Петрушанов, използвайки възможностите на баща си – предприемач, успява да отдели за читалищната сграда дъски за дюшеме на двете стаи. Членове на УС издействат от трамвайното депо бракувани трамвайни релси за гредоред на дюшемето, дърводелецът Тасо Пеев изработва дарение прозорци за салона, аптекарят от квартала Димитър Симидов дава 8 000 лв., сключва се заем за 40 000 лв. от тогавашната Популярна банка и за период от 1930 -1931 година сградата е завършена.

Вече построена, сградата започва пълноценно да функционира с библиотека, салон и стаи за учебна дейност.

През 1948 година по решение на Столичния съвет с председател Георги Стоянов читалищната сграда на ул. ”Бургас”, “Пловдив” и “Петрич” е отчуждена за детски дом, а на читалището се отрежда 1 декар площ за нова сграда, т.е. настоящата – на ул. ”Варна” и ул. ”Петрич”, чиито основи се полагат на 5 април 1948 година.

С небивал ентусиазъм гражданите на квартала и този път се включват активно в строителството, като отработват повече от 7 000 трудодни безвъзмездно. Строежът приключва в средата на 1952 година и на 13 юли с.г. читалищния културен дом тържествено е открит.

В него се настаняват самодейни състави, библиотека, откриват се нови школи (балетна, театрална, за чужди езици и музика). Започва културна дейност, обмен на състави от други читалища, гостувания на групи, концертни изяви, преглед на художествената самодейност. 95 години по-късно, народно читалище “Г. С. Раковски”, район “Илинден”, съхранило и дообогатило културната, възпитателната и библиотечната дейност, пълнокръвно работи и е притегателен център за възпитателна и творческа дейност.

Членска карта от 1936 година.