Временно работно време

АДМИНИСТРАЦИЯ и БИБЛИОТЕКА

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Събота: присъствено от 9:00 до 17:30 ч.

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

по график от 9:00 до 20:45