Услуги

Заемна служба за възрастни

Библиотеката регистрира и обслужва с библиотечни документи за дома читатели над 14 години (голяма част от жителите на района, както и работещи на територията му. Библиотечният фонд надхвърля 31 хиляди тома, по-голяма част от тях са художествена литература. Във фонда има книги от всички отрасли на знанието, предимно с научнопопулярен характер. Всички документи са на пълен свободен достъп, разположени в две помещения с обща площ 122 кв.м.

Читалня

Обособени сектори за изкуство и краезнание – обслужва читатели над 14 години с библиотечни документи, чието ползване е позволено само на място в библиотеката – речници, справочници, енциклопедии, периодика, графични издания, краеведски материали, редки и ценни издания; изготвя библиографски справки.

Детски отдел с детска читалня

Детският отдел е обособен и наброява над 4000 тома – има книги за най–малките, тематично подредени, както и необходимите за обучението по отделните предмети в начален и среден курс. Обслужва деца до 14 години. В близост се намира 45 ОУ „Константин Величков“, чиито ученици редовно ползват библиотечния фонд.

Интернет

Безжична, бърза и стабилна интернет свързаност посредством Wi–fi рутер.

От 2012 г. читателите на библиотеката могат да се възползват от компютърното оборудване, получено чрез дарение от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, по програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ („Глобални библиотеки – България“)

Работно време

Понеделник9:00 – 17:30
Вторник9:00 – 17:30
Сряда9:00 – 17:30
Четвъртък9:00 – 17:30
Петък9:00 – 17:30
Съботапочивен ден
Неделяпочивен ден