Дарители

Частни лица

Преводачи:

 • Диана Кутева
 • Стамен Стойчев

Поети и писатели:

 • Андрея Илиев
 • Ана Величкова
 • Румен Леонидов
 • Борис Младенов
 • Виолета Събева
 • Цанко Серафимов
 • Маргарита Ленкова
 • Ценцерушка Андреева
 • Катя Кирянова
 • Светла Драганова

Емилия Баракова, Свилена Тодорова, Светлана Чавдарова, Щела Димитрова

Организации

 • Министерство на културата
 • Народна библиотека
 • Столична библиотека
 • Съюз на народните читалища
 • в. „Труд“
 • Монетен двор
 • Издателство „Захарий Стоянов“
 • Издателство „Просвета“
 • Издателство „Орбел“