Дарители

Частни лица

Преводачи:

 • Диана Кутева
 • Стамен Стойчев

Поети и писатели:

 • Андрея Илиев
 • Ана Величкова
 • Румен Леонидов
 • Борис Младенов
 • Виолета Събева
 • Цанко Серафимов
 • Маргарита Ленкова
 • Ценцерушка Андреева

Валентина Панчева, Мария Иванова, Анабел Могадам, Петър Велинов, Емилия Баракова, Виолета Табакова, Ангелина Петкова, Марияна Тонкова, Юлия Такучева, Росица Златанова, София Антонова, Панайот Арнаудов, Велислава Мастикова, Десислава Николова, Владислав Рашков и др.

Организации

 • Министерство на културата
 • Народна библиотека
 • Столична библиотека
 • Съюз на народните читалища
 • в. „Труд“
 • Монетен двор
 • Завод за телефонна и телеграфна техника
 • Издателство „Захарий Стоянов“
 • Издателство „Просвета“
 • Издателство „Орбел“