Библиотека

В библиотеката работят двама библиотекари с необходимата квалификация и голям професионален стаж.

Целта на библиотечната работа в читалище „Г. С. Раковски – 1925“ е възможно най-пълно задоволяване на растящите читателски потребности, чрез модернизиране на библиотечните и информационни услуги и обслужване. Наред с традиционните каталози и картотеки се изгражда електронен каталог, ползва се програмен продукт „Автоматизирана библиотека“.

Ежегодно библиотечният фонд се попълва с нови заглавия, набавени с читалищни средства, както и с дарения. С отпуснатата през 2007 и 2008 г. от Министерство на културата финансова помощ по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ започна постепенно обновяване на книжния фонд.

През 2011г. библиотеката на читалището беше включена в Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ ( Глоб@лни библиотеки – България ). Библиотеката получи дарение по програмата от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ компютърно оборудване за ползване от библиотекари и посетители.

Понеделник9:00 – 17:30
Вторник9:00 – 17:30
Сряда9:00 – 17:30
Четвъртък9:00 – 17:30
Петък9:00 – 17:30
Съботапочивен ден
Неделяпочивен ден