You are here

Структура

Общото събрание на членовете на читалището избира Настоятелство и Проверителна комисия.

Настоятелство:


Велислава Арнаудова - председател
Ценцерушка Андрева - секретар
Александър Обретенов
Димитър Стойчев
Златка Добрева
Катя Тофик
Мариета Василева

Проверителна комисия:


Радка Чучулигина - председател

Дария Михалкова


Йорданка Кадийска