You are here

Вокални групи

народни и стари градски песни                                         

"НЕЗАБРАВА"

РЪКОВОДИТЕЛ:БАНКО БАНКОВ

КОРЕПЕТИТОР АКОРДЕОН:ЕВГЕНИ КОЛЕВ

Вокалните групи за народни и стари градски песни включват жени и мъже от втора и трета възраст.Песенният репертоар на групите е жанрово богат и многообразен. Вокалната група за народни песни изпълнява песни от всички региони на страната.Носители са на високи отличия от ежегодните фестивали на вокалното пеене.Участват в благотворителни концерти, празници, в изяви от читалищен, районен, градски, национален характер.

РЕПЕТЕЦИИ :