You are here

Школи

Читалище"Г. С. Раковски " предлага многообразие от учебни форми, разпределени в отделни школи.

Танцьорите, музикантите, певците, художниците, артистите от тези школи ежегодно участват в градски, нацонални и международни конкурси и фестивали и са постоянни носители на високи, престижни отличия и награди.

Преподавателите в школите са с висока професионална квалификация, авторитетно наложили себе си и школите си през годините.

Учебните занимания, репетиции, тренировки са съобразени с всички възрастови групи и тяхната заетост и се провеждат предимно вечер и в съботните дни. Учебните форми са достъпни за всеки, който желае да се занимава - без ограничения във възраст, пол, етническа принадлежност.