You are here

Новини

АДМИНИСТРАЦИЯ и БИБЛИОТЕКА

понеделник, вторник и четвъртък-присъствено от 9.00 до 17,30 ч.

сряда и петък - онлайн

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ - по график от 9.00 до 19,30 ч.

Продължава записването на желаещи да изучават АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (деца над 4 г. и ученици). Преподавател г-жа Снежина Стефанова,.Справки: 0879 061 882; 02 929 17 87; 02 822 07 34.

Английски език (над 4 г.) - Сн.Стефанова -11.10.(понеделник и сряда) от 18 ч.

Ударни инструменти - В.Арсов - 16.09.(понеделник и четвъртък) от 11 ч.

Пиано -проф. Б.Попова - 21.09.(вторник и четвъртък) от 15 ч.

Китара - М.Джуров - 04.10.(понеделник и четвъртък) от 10...

от понеделник до четвъртък:   9.00 - 12.00 и 13.00 - 17.30 ч.

 

 

ППЛАКЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ТРАДИЦИЯ И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

ГРАМОТА ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БАЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

ПЛАКЕТ И ГРАМОТИ ОТ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ; ПЛАКЕТ И ГРАМОТА ОТ СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА; ПАРИЧНА СУМА ОТ 100 ЛЕВА ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА; ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ СОФИЙСКИ И ОТ ЧИТАЛИЩА ОТ РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА БЪЛГАРИЯ.

Каним Ви на 06 октомври 2020 г. (вторник) от 18.00 ч. на Тържествен концерт на открито (площадчето пред сградата), посветен на 95 годишнината от основаването на читалището.

Актьорско майсторство - Велислава Арнаудова - 18.09. (събота) от 10,00 ч.

Класически балет, модерни и характерни танци - Ева Желева - 21.09.(вторник) от 17,00 ч.

Каланетика - Ели Докузанова - 04.10.(понеделник) от 19,30 ч.

Народни танци - Дария Михалкова - 04.10.(...

Страници