You are here

160 години от рождението на А. П. Чехов (1860-1904)

Лекционна зала; Постановка "Предложение" на читалищната актьорска театрална школа "Юлий".

Дата: 
Wednesday, 29 януари, 2020 - 18:00