You are here

110 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров

стая 210; "Вяра" - литературно четене пред учениците от 11 клас при 33 ЕГ "Света София".

Дата: 
Friday, 6 декември, 2019 - 11:00