You are here

Школата по английски език продължава записването на деца и ученици:

понеделник и сряда: от 17.15 ч. - начален курс; от 18.00 ч. -  5, 6 годишни  деца;  от 19.00 ч. - среден курс. Преподавател - г-жа Снежина Стефанова.