You are here

Работно време на читалището

АДМИНИСТРАЦИЯ и БИБЛИОТЕКА

понеделник, вторник и четвъртък-присъствено от 9.00 до 17,30 ч.

сряда и петък - онлайн

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ - по график от 9.00 до 19,30 ч.