You are here

"Поезия и музика"

ОКИ "Красно село";  Коледен концерт за читалищни служители с участието на Ценцерушка Андреева - поезия и Даниел Деянов, джаз и поп изпълнител.

Дата: 
Saturday, 7 декември, 2019 - 17:00