You are here

Отличия, поздравителни адреси и цветя за празника получихме от:

ППЛАКЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ТРАДИЦИЯ И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ