You are here

НОВО: Откриване на логопедичен кабинет

От септември 2019 г. в читалището ще функционира логопедичен кабинет. Справки и записвания: Секретар - ет. II; Организатори -  ет. III. Телефони: 02/822 07 34; 02/929 17 87; 0879 061 882.