You are here

Летен курс по балет

От 20 юни 2016 г. читалището организира летен курс по балет за деца от 4-12 години. Занимания : понеделник и сряда от 16.30 часа.