You are here

Английски език

При нас е мястото, където за Вашите деца можете да намерите най-подходящото обучение по английски език - предлагаме Ви курсове за деца и възрастни; индивидуално обучение, разговорна група /за деца, които са предучилищна възраст/.Чуждите езици са прозорец към света, ключ към нови знания, светове на комуникации, без препятствия.Нашето задължение - да научим Вашите деца и Вас да знаете да комуникирате, да сте сигурни, да сте конкурентно способни.

2015/2016  година: