You are here

Услуги

Библиотека Заемна служба за възрастни

Библиотеката регистрира и об- служва с библиотечни документи за дома читатели над 14 години (голяма част от жителите на района, както и работещи на територията му. Би- блиотечният фонд надхвърля 31 хиляди тома, по–голяма част от тях са художествена литература. Във фонда има книги от всички отрасли на знанието, предимно с научнопопулярен характер. Всички документи са на пълен свободен достъп, разположени в две помещения с обща площ 122 кв.м.

Читалня

Обособени сектори за изкуство и краезнание – обслужва читатели над 14 години с библиотечни документи, чието ползване е позволено само на място в библиотеката – речници, справочници, енциклопедии, периодика, графични издания, краеведски материали, редки и ценни издания; изготвя библиографски справки.

 

Детски отдел с детска читалня

Детският отдел е обособен и наброява над 4000 тома – има книги за най–малките, тематично подредени, както и необходимите за обучението по отделните предмети в начален и среден курс. Обслужва деца до 14 години. В близост се намира 45 ОУ „Константин Величков“, чиито ученици редовно ползват библиотечния фонд.

 

Интернет

Безжична, бърза и стабилна интернет свързаност посредством Wi–fi рутер, осигурена с любезното съдействие на компания Мегалан Нетуърк.

От 2012г.  читателите на библиотеката могат да се възползват от новото компютърно обурудване,получено чрез дарение от Фондация " Бил и Мелинда Гейтс",по Програмата"Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки ( "Глоб@лни библиотеки-България").

 


Работно време:

понеделник – петък от 8:00 до 19:00 ч.

Почивни дни: събота, неделя