You are here

История

Библиотеката на читалище „Г. С. Раковски - 1925“, район „Илинден“ е една от най–големите читалищни библиотеки в столицата. Тя функционира от 1925 г., когато е основано читалището. Малката, много добре организирана библиотека при спортен туристически клуб „Есперанто“, собственост на ученолюбивия и запален футболист Кирил Яковчев, е дарена на читалището. С добрата организация и постоянни грижи - дарения от читалищни членове, централната софийска община, книгоиздателства, ведомства и др., библиотеката бързо добива популярност в квартала и става насъщна необходимост за жителите му. През 1952 г. читалището се сдобива със собствена сграда, в която се настанява и библиотеката, чийто фонд бързо се увеличава.