You are here

Дарители

Организации

Министерство на културата, Народна библиотека, Столична библиотека, Съюз на народните читалища със съдействието на в. „Труд“, Монетен двор, Завод за телефонна и телеграфна техника, издателства „Захарий Стоянов“, „Просвета“, „Орбел“ и др.;    

 

Частни лица

Диана Кутева и Стамен Стойчев (преводачи),
Андрея Илиев, Ана Величкова, Румен Леонидов, Борис Младенов, Виолета Събева, Цанко Серафимов, Маргарита Ленкова, Ценцерушка Андреева (поети и писатели),
Валентина Панчева, Мария Иванова, Анабел Могадам, Петър Велинов, Емилия Баракова, Виолета Табакова, Ангелина Петкова, Марияна Тонкова, Юлия Такучева, Росица Златанова, София Антонова, Панайот Арнаудов, Велислава Мастикова, Десислава Николова, Владислав Рашков и др.